ACB, PGI, DCL, TET, TAW, NTC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): CTCP Chứng khoán Thiên Việt đã mua 126.600 cp (tỷ lệ 0,01%). Trước giao dịch Chứng khoán Thiên Việt không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 8/3/2017.


Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): CTCP Vật tư và Thiết bị toàn bộ đăng ký bán toàn bộ 2.136.960 cp (tỷ lệ 3,01%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/3 đến 12/4/2017.

CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL): CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT) đã mua 3 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 35.402.616 cp (tỷ lệ 64,62%) lên 39.402.616 cp (tỷ lệ 69,95%). Giao dịch thực hiện từ 27/2 đến 10/3/2017.

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET): Ông Đinh Ngọc Tuấn, con Phó Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 121.541 cp (tỷ lệ 2,13%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 6/3/2017.

CTCP Cấp nước Trung An (TAW): CTCP Cơ điện lạnh (REE) đăng ký bán toàn bộ 1.450.200 cp (tỷ lệ 29%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/3 đến 13/4/2017.

CTCP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên (NTC): Ông Huỳnh Hữu Tín, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số 482.920 cp (tỷ lệ 3,02%) đang sở hữu. Giao dich dự kiến thực hiện từ 14/3 đến 12/4/2017.

Nguồn: cafef.vn