Thiết kế Ecolife Capitol

Các căn hộ tại dự án Ecolife Capitol được thiết kế tối ưu nhất với tất cả các phòng đều có ánh sáng tự nhiên.
Diện tích các căn hộ đa dạng phù hợp với nhiều lựa chọn của khách hàng:
Loại căn hộ 1 phòng ngủ với cái diện tích 45,7m2 và 49,1m2
Loại Căn hộ 2 phòng ngủ 75,9m2
Loại Căn hộ 3 phòng ngủ 95,3m2 103,1m2 111,8m2
Loại căn hộ 4 Phòng ngủ 152,1m2 152,7m2
Mặt bằng điển hình 6 - 31

Mặt bằng điển hình 32-34
Căn 1 Phòng Ngủ, 1 Vệ Sinh: 45,7m2.

Căn 1 Phòng Ngủ, 1 Vệ Sinh: 49,1m2

Căn 2 Phòng Ngủ, 2 Vệ Sinh: 75,9m2

Căn 3 Phòng Ngủ, 2 Vệ Sinh: 103,1m2

Căn 3 Phòng Ngủ, 2 Vệ Sinh: 111,8m2

Căn 3 Phòng Ngủ, 2 Vệ Sinh: 95,3m2

Căn 4 Phòng Ngủ, 3 Vệ Sinh: 152,7m2

Căn 4 Phòng Ngủ, 3 Vệ Sinh: 152,7m2
                                      HOTLINE: 0904 881 593 - 0936 476 616