Cập nhật chính sách bán hàng Ecolife Capitol

Chính sách khuyến mại Ecolife Capitol: - Miễn phí 5 năm phí dịch vụ cho khách hàng mua căn hộ từ ngày 13/4/2016 đến 20/4/2016

*** Chính sách chiết khấu
Số:                                                                    Hà Nội, ngày……..tháng  02 năm 2016
V/v:  Thông báo chính sách bán hàng                          
                                             THÔNG BÁO
                           Kính gửi:           - Đơn vị phân phối bán hàng    
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Thủ Đô xin được thông báo chính sách bán hàng như sau:
I. CHÍNH SÁCH CỦA VIETINBANK VÀ MB ÁP DỤNG LÃI SUẤT 0% CHO KHÁCH HÀNG MUA DỰ ÁN ECOLIFE CAPITOL.
Chỉ tiêu
Vietinbank
MB
Lãi suất ưu đãi
0%/năm cố định cho đến khi bàn giao nhà
Lãi suất năm tiếp theo
LS tiền gửi 24 tháng + biên độ 3.5%
LS tiền gửi 24 tháng + biên độ 3.3% -3.5%
Thời hạn tối đa
20 năm
Thời gian vay tối thiểu
3 năm
5 năm
Ân hạn nợ gốc
06 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Tỷ lệ cho vay tối đa
75% Giá trị căn hộ
80% Giá trị căn hộ
Phí phạt trả trước hạn
-Kỳ hạn còn lại của khoản vay > 2/3 kỳ hạn gốc của khoản vay, thu phí 2%* số tiền trả nợ trước hạn.
- Kỳ hạn còn lại của khoản vay > 1/3 kỳ hạn gốc của khoản vay và ≤ 2/3 kỳ hạn gốc của khoản vay thu phí 1% * số tiền trả nợ trước hạn.
- Kỳ hạn của khoản vay ≤ 1/3 kỳ hạn gốc của khoản vay thu phí 0.5% * số tiền trả nợ trước hạn.
- Năm đầu tiên = 2% x số tiền trả nợ trước hạn
- Ba năm tiếp theo = 1.5% x số tiền trả nợ trước hạn.
- Sau thời gian cam kết: Theo quy định MB
Thời gian cam kết: 04 năm
Giải ngân
Giải ngân theo tiến độ.
Điều kiện giải ngân
-          Khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 20% GTCH và phải thanh toán cho Chủ đầu tư ngay sau khi ký kết HĐMB.
-          Khách hàng phải ký Hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc với Nhà Phân Phối (STDA hoặc MaxLand). Ngoài thời gian trên khách hàng sẽ không được sử dụng chính sách này nữa.
Thời gian áp dụng
Chính sách được áp dụng từ ngày 01/02/2016 (khi khách hàng bắt đầu thực hiện thủ tục đặt cọc cho Chủ đầu tư) đến ngày 31/3/2016.
Hồ sơ vay vốn
Hồ sơ pháp lý cá nhân (NVKD hướng dẫn cụ thể Khách hàng)
Hồ sơ vay vốn theo quy định của Ngân hàng (Cán bộ tín dụng ngân hàng và Ban hỗ trợ tài chính Đại lý hỗ trợ KH hoàn thiện)
II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THANH TOÁN SỚM
2.1 CHIẾT KHẤU TRÊN GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN BẰNG VỐN VAY
Giá trị thanh toán
95%
Lãi suất ưu đãi
0% /năm cố định cho đến khi nhận nhà
Thời gian ân hạn
18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Các quy định khác về chính sách cho vay
Áp dụng theo Mục I (chỉ áp dụng đối với khách hàng vay vốn tại MB)
Giá trị chiết khấu
1% (giá trị Hợp đồng chưa bao gồm VAT)


Điều kiện giải ngân
-          Khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 25% GTCH và phải thanh toán cho Chủ đầu tư ngay sau khi ký kết HĐMB.
-         Khách hàng phải ký Hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc với Nhà Phân Phối. Ngoài thời gian trên khách hàng sẽ không được sử dụng chính sách này nữa.
-   Chính sách được áp dụng từ ngày  01/02/2016 (khi khách hàng bắt đầu thực hiện thủ tục đặt cọc cho Chủ đầu tư)  cho đến ngày 31/3/2016.

*Lưu ý: Khách hàng chỉ được hỗ trợ lãi suất khi đủ có đủ điều kiện: Thời gian đặt cọc trong khoảng thời gian áp dụng chính sách; Tham gia vốn tự có tối thiểu 20% GTCH trước khi giải ngân; Thời hạn thanh toán không chậm hơn 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định.
2.2 CHIẾT KHẤU TRÊN GIÁ TRỊ THANH TOÁN CỦA HỢP ĐỒNG – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN BẰNG TIỀN TỰ CÓ
Giá trị thanh toán
70%
95%
Giá trị chiết khấu
1.5%
3.5%
-   Giá trị chiết khấu được tính trên giá trị Hợp đồng chưa bao gồm VAT.
-         Giá trị chiết khấu sẽ điều chỉnh vào giá bán căn hộ theo phụ lục đính kèm.
-         Chính sách được áp dụng từ ngày 01/02/2016 (khi khách hàng bắt đầu thực hiện thủ tục đặt cọc cho Chủ đầu tư)  cho đến ngày 31/3/2016.

-  Quy trình thực hiện, áp dụng theo quy trình của Chủ đầu tư đã phê duyệt trong từng thời điểm
III/ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU
-         Khách hàng sử dụng vốn tự có và không tham gia chương trình Ngân hàng hỗ trợ vay mua nhà tại (Mục I và II) sẽ được chiết khấu trực tiếp vào giá bán 4% (Bốn phần trăm), giá trị chiết khấu được tính trên giá trị Hợp đồng chưa bao gồm VAT.
o   Quy trình thực hiện, áp dụng theo quy định của Chủ đầu tư đã phê duyệt.
o   Chính sách được áp dụng từ ngày 17/2/2016 cho đến ngày 31/3/2016,  khi khách hàng bắt đầu thực hiện thủ tục đặt cọc cho Chủ đầu tư.
o   Chủ đầu tử có thể thay đổi mức chiết khấu này bất cứ lúc bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Đại lý trước 05 ngày.
IV/ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU CHO CÁC CĂN HỘ TÒA A2
-      Đối với những căn hộ của Tòa A2, chiết khấu trực tiếp vào giá bán 0.4% (giá trị chiết khấu được tính trên giá trị Hợp đồng chưa bao gồm VAT).  
o   Chính sách được áp dụng độc lập, không phụ thuộc vào khách hàng sử dụng chính sách (Mục I, II, III).
o   Chính sách được áp dụng từ ngày 17/2/2016 cho đến ngày 31/3/2016,  khi khách hàng bắt đầu thực hiện thủ tục đặt cọc cho Chủ đầu tư.

IV. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
TIẾN ĐỘ
GIÁ TRỊ THANH TOÁN
THỜI HẠN
Thỏa thuận đặt cọc
50.000.000 VNĐ/Căn
Kể từ ngày mở bán
Thanh toán lần 1
(Ký hợp đồng mua bán)
25% tổng giá trị hợp đồng
Trong vòng 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc
Thanh toán lần 2
15% tổng giá trị hợp đồng
Ngay sau khi thi công xong sàng tầng 15
(Dư kiến tháng 05/2016)
Thanh toán lần 3
15% tổng giá trị hợp đồng
Ngay sau khi thi công xong sàng tầng 25
(Dư kiến tháng 07/2016)
Thanh toán lần 4
15% tổng giá trị hợp đồng
Ngay sau cất nóc tòa nhà
(Dư kiến tháng 11/2016)
Thanh toán lần 5
25% tổng giá trị hợp đồng
Trước khi bàn giao căn hộ
(Dự kiến tháng 06/2017)
Thanh toán lần 6

Kinh phí bảo trì 2%
Thanh toán lần 7
5% tổng giá trị hợp đồng
Bàn giao giấy chứng nhận

V. THỦ TỤC MUA CĂN HỘ
THỦ TỤC
THỜI HẠN
Ký thỏa thuận đặt cọc
Khi quý khách nộp tiền đặt cọc tương đương với 50.000.000 VNĐ
Ký Hợp đồng mua bán
Trong vòng 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc.

*/ GHI CHÚ:
-         Thời hạn của những chính sách trên được áp dụng sẽ chấm dứt toàn bộ các chính sách ưu đãi đã được ban hành trước đây.
-         Chính sách mục III được áp dụng song song với chính sách Mục II (2.2).
-         Chính sách Mục IV áp dụng song song với chính sách Mục I, II, III.
-         Tất cả khách hàng nằm nằm ngoài những điều kiện được ưu đãi nêu trên đều sẽ không được giải quyết.
     Tổng Giám Đốc

                                                                               Đỗ Đức Đạt